7
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

8
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Το πλήρες κείμενο

10
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
12
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Διδακτορική Διατριβή
13
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού
14
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Άρθρο περιοδικού
15
από Τοράκη Κατερίνα, Στασινός Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
16
από Τοράκη Κατερίνα, Στασινός Χρ
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
17
από Καλαφατούδης Στράτος, Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
18
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
19
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο