1

Έκθεση-Μελέτη
2

Έκθεση-Μελέτη
3

Έκθεση-Μελέτη
4
από Τουλούμη Ε., Αγτζίδης Γ., Δούκας Α., Μαυρουδής Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Έκθεση-Μελέτη
5
από Τουλούμη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Έκθεση-Μελέτη
6
από Τουλούμη Ε., Αργυριάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Φυλλάδιο
7
από Αργυριάδης Γ., Τουλούμη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Φυλλάδιο
8
από Βαβατζανίδης Α., Τουλούμη Ε., Μπουρνή N.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Τουλούμη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Έκθεση-Μελέτη
10
από Τουλούμη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Έκθεση-Μελέτη