8
από Τουμπακάρη Ελένη-Εύα
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
15
από Τουμπακάρη Ελένη-Εύα, Van Gemert Dionys
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου