2
από Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Τουρνικιώτης Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1979
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Τουρνικιώτης Παναγιώτης...

Βιβλίο
8
από Lefebvre Henri
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Τουρνικιώτης Παναγιώτης...

Βιβλίο