2
από Τζουβαδάκης Ι., Μώρου Χ. Μ., Τριάντη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Τζουβαδάκης Ι., Μώρου Χ. Μ., Τριάντη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Τριάντη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
7

Εισήγηση συνεδρίου