2
3
από Τριανταφυλλίδης Κ. Τ.
Στοιχεία έκδοσης: 1972
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Τριανταφυλλίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Τριανταφυλλίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1962
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού