1
Αρχιτέκτονας: Τριγγέτας Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Τσαμαδού και Φίλωνος, (Πειραιάς)

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τριγγέτας Ιωάννης
Διεύθυνση: Πειραιάς, Ακτή Ποσειδώνος, (Πειραιάς)

Κτίριο