1
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Βασιλέως Γεωργίου

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αλεξάνδρας

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πατησίων 64

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Σταδίου 28

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Παρασσίου

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Τσαγρής Βασίλειος
Διεύθυνση: Αθήνα, Ακαδημίας 23

Κτίριο