1
από Τσάδαρης Ι., Αϊδίνης Ν., Κέρχουλας Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2009

3

Άγνωστο
5

Άγνωστο
6

Άγνωστο
7
από Μίχας Α., Γκιουζέλη Ε.Γ., Τσαδάρης Ι.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Άγνωστο
8
από Μίχας Α., Γκιουζέλη Ε.Γ., Τσαδάρης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο