4
από Τσακίρης Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Τσακίρης Γεώργιος Π....

Συνέδριο
8
από Τσακίρης Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Τσακίρης Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
14
από Τσακίρης Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
15
από Τσακίρης Γεώργιος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο