1
από Δίπλας Σ., Χασιώτης Ν., Τσακιρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Τσακιρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Τσακιρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
από Τσακιρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Τσακιρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Τσακιρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Τσακιρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού