2
από Τσανάκας Δ., Ζαχαροπούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
από Τσανάκας Δ., Φιλιππόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Τσανάκας Δ., Φιλιππόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
5
από Τσανάκας Δ., Φιλιππόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση ημερίδας
6
8
από Κάρτας Α., Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
11
από Τσαλέμης Δ., Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
12
από Τσανάκας Δ., Τσαλέμης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση ημερίδας
14
από Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Κάρτας Α., Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
20
από Τσανάκας Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο