2
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
3
από Τσινίκας Νίκος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Τσινίκας Νίκος, Βαβύλη Φανή
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
8
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
10
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
11
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
12
από Τζεκάκης Εμμανουήλ, Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
13
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1984
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Παπαδόπουλος Μ., Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
18
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου
19
από Τζεκάκης Ε., Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου
20
από Τσινίκας Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συμποσίου