1
από Καραδέδος Γιώργος, Τσολάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Καραδέδος Γιώργος, Τσολάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
11
από Τσολάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Τσολάκης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1961
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Τσολάκης Π., Ζάννος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Τσολάκης Π., Ζάννος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1960
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού