1
από Τσουμής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
από Τσουμής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
3
από Τσουμής Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
4
από Τσουμής Γεώργιος, Hallman R., LEE CHA.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
5
από Τσουμής Γεώργιος.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
6
από Τσουμής Γεώργιος.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
7
από Τσουμής Γεώργιος, Φιλίππου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Τσουμής Γεώργιος, Πασιαλής Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Τσουμής Γεώργιος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12