1
3
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
από Τσόγκας Χρήστος, Τσόγκα Ελισάβετ
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
6
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
8
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
9
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10
από Τσόγκας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του προσυνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
12
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
13
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
14
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
15
από Τσόγκας Χρήστος E.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
16
από Τσόγκας Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο