2
από Τσόγκα Α., Ναουμίδης Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Τσόγκα Α., Σκαρμούτσος Δ., Νικολόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
5

Διπλωματική Εργασία