1
από Τσότσος Γ.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
3
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π., Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
4
από Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
5
από Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
από Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία