1
από Τσότσος Γ.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
2
από Τσότσος Γ.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Φυλλάδιο
4
από Δημητριάδης Ευάγγελος Π., Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
5
από Τσότσος Γ.Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Φυλλάδιο
7
από Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
8
από Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
9
από Τσότσος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία