1
από Παπανικολάου Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...ΥΠΕΠΘ - Υπηρ. Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης - Επιτρ. Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΠΘ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΥΠΕΠΘ...

Βιβλίο
4
...ΥΠΕΠΘ - ΟΕΔΒ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΥΠΕΠΘ...

Οπτικός δίσκος
7
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΥΠΕΠΘ - ΙΤΕ...

Βιβλίο
9
από Παπαθεοδοσίου Θ., Παλαιοκρασάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΥΠΕΠΘ - ΙΤΕ...

Βιβλίο
12
...ΥΠΕΠΘ - ΙΤΕ...

Βιβλίο
14
από Παπαθεοδοσίου Θ., Φραγκόπουλος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΥΠΕΠΘ - ΙΤΕ...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΥΠΕΠΘ...

Ημερίδα
16
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΥΠΕΠΘ - ΙΤΕ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΥΠΕΠΘ - ΙΤΕ...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΥΠΕΠΘ - ΙΤΕ...

Ημερίδα
19
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΥΠΕΠΘ - ΙΤΕ...

Ημερίδα
20
από Παπαθανασίου Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΥΠΕΠΘ - ΙΤΕ...

Βιβλίο