1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΥΠΕΧΩΔΕ...

Βιβλίο
4
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΕΔΕ...
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ...
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Επιτροπή Ευρωκωδίκων...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ...

Βιβλίο
12
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ...
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/νση ΚΕΔΕ...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων - Οδικοί Αξονες με Παραχώρηση...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Εργων και...
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε....

Ημερίδα
19
από Τσιρούλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
από Τσιρούλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας