1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...ΥΠΕΧΩΔΕ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Επιτροπή Ευρωκωδίκων...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ...
Το πλήρες κείμενο

7
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΕΔΕ...
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...ΥΠΕΧΩΔΕ...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού...

Βιβλίο
14
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ...
Το πλήρες κείμενο

15
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων - Οδικοί Αξονες με Παραχώρηση...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/νση ΚΕΔΕ...

Βιβλίο
17
από Τσιρούλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
18
από Τσιρούλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ - Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού...

Βιβλίο