1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/νση ΚΕΔΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/νση ΚΕΔΕ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
3
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/νση ΚΕΔΕ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/νση ΚΕΔΕ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/νση ΚΕΔΕ (Δ14) Τμ.Γεωτεχνικης Μηχανικής (Δ14α) (τ.Δ/νση Ερευνών Εδάφων)...

Φυλλάδιο