1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ Δ/νση ΚΕΔΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων - Οδικοί Αξονες με Παραχώρηση...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Διαμόρφωσης Αρχών και Κανόνων Διασφάλισης Ποιότητας Δημοσίων Εργων και...
Το πλήρες κείμενο

4
από Τσιρούλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
5
από Τσιρούλη Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10)...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
6
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Μητρ. & Τεχν. Επαγγελμάτων (Δ15)...

7
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Γεν. Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και Λ. Εργων - Διεύθυνση Δ13 - Τμήμα Β'...
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Δ/νση Μητρ. & Τεχν. Επαγγελμάτων (Δ15)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Γεν. Δ/νση Συγκ/κών Εργων - Δ/νση Μελετών Εργων Οδοποιίας- Τμήμα γ...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγράμματος - Δ/νση Νομ. Συντονισμού και Κωδικοποίησης...
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Γεν. Δ/νση Συγκ/κών Εργων - Δ/νση Μελετών Εργων Οδοποιίας- Τμήμα Μελετών Τεχν...

12
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγράμματος - Δ/νση Νομ. Συντονισμού και Κωδικοποίησης...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγράμματος - Δ/νση Νομ. Συντονισμού και Κωδικοποίησης...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Γεν. Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και Λ. Εργων - Διεύθυνση Δ13 - Τμήμα Β'...
Το πλήρες κείμενο

15
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγράμματος - Δ/νση Νομ. Συντονισμού και Κωδικοποίησης...
Το πλήρες κείμενο

16
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ ΓΓΔΕ ΕΥΔΕ ΟΑΠ...

Μελέτη
19
από Μπούτρης Ν., Θεοδωρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιϊας (ΔΜΕΟ) - Τμήματα Μελετών Έργων...

Μελέτη
20
από Βασιλείου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΓΔΕ - Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγράμματος - Δ/νση Νομ. Συντονισμού και Κωδικοποίησης...