1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Ανάπτυξης - Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας...

Φυλλάδιο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Ανάπτυξης...
Το πλήρες κείμενο

3
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Ανάπτυξης - Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας...
Το πλήρες κείμενο

4
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Ανάπτυξης...
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Ανάπτυξης...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Ανάπτυξης...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Ανάπτυξης...
Το πλήρες κείμενο

8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας...

Ημερίδα
9
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας...
Το πλήρες κείμενο

Ημερίδα
12
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Υπουργείο Ανάπτυξης...

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Υπουργείο Ανάπτυξης...
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Υπουργείο Ανάπτυξης...

Φυλλάδιο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Υπουργείο Ανάπτυξης - Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα - Επιτροπή Ανταγωνισμού...

Ημερίδα
16
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Υπουργείο Ανάπτυξης...

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Υπουργείο Ανάπτυξης...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Υπουργείο Ανάπτυξης...
Το πλήρες κείμενο

19
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Υπουργείο Ανάπτυξης...

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Υπουργείο Ανάπτυξης...

Συνέδριο