2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης Θερμαϊκού Κόλπου...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε....

Οπτικός δίσκος
5
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
8
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
11
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
12
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Βιβλίο
14
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
15
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
17
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
18
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
19
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
20
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο