2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε....

Οπτικός δίσκος
4
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
7
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
10
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
11
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
13
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
14
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
15
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
16
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
18
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης...

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη
20
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος...

Έκθεση-Μελέτη