Υπουργείο Πολιτισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού (1985-2009) δημιουργήθηκε το 1985 με καθήκοντα την προστασία, τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη των τεχνών στην Ελλάδα, σε συνέχεια του προηγούμενου Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών. Στην εποπτεία του είχε τις Γενικές Γραμματείες Απόδημου Ελληνισμού, Νέας Γενιάς, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αθλητισμού. Καταργήθηκε το 2009, όταν συγχωνεύθηκε με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης - Επιτροπή Συντηρήσεως...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης - Επιτροπή Συντηρήσεως...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2015
...Υπουργείο Πολιτισμού...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μνημείων και Τεχνικών Εργων...

Ημερίδα
6
από Ιωαννίδου Μαρία, Λεμπιδάκη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης...

Βιβλίο
7
από Λεμπιδάκη Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού - Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Υπουργείο Πολιτισμού - Εφορία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας...
Το πλήρες κείμενο

9
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Υπουργείο Πολιτισμού Λιβάνου...
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Υπουργείο Πολιτισμού-Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων-Επιτροπή...

Βιβλίο
11
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Πολιτισμού...
Το πλήρες κείμενο

12
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Πολιτισμού...
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργειο Πολιτισμού - Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Πολιτισμού - Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης...

Έκθεση-Μελέτη
15
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπουργείο Πολιτισμού - Δίκτυο Αρχιτεκτονικής - Επικράτεια Πολιτισμού - Δήμος Χανίων...

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Πολιτισμού...
Το πλήρες κείμενο

17
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Πολιτισμού...
Το πλήρες κείμενο

18
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Πολιτισμού - Διεύθυνση Αναστηλώσεων Αρχαίων Μνημείων...
Το πλήρες κείμενο

19
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργείο Πολιτισμού...
Το πλήρες κείμενο

20
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπουργειο Πολιτισμού - Εφορεία Νεώτερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας...

Βιβλίο