1
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπ.Ανάπτυξης...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπ.Ανάπτυξης...

Συνέδριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Υπ.Ανάπτυξης...

Συνέδριο
4
από Κάτσικας Σωκράτης, Μήτρου Λίλιαν
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπ.Ανάπτυξης...

Συνέδριο
6
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
7
8
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
10
από Μήτρου Λίλιαν, Μαρίνος Μ.-Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
11
από Φρυδάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
12
από Αλευρίτου-Γουλιέλμου Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
13
από Μεϊμάρης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
14
από Αγγελίδης Παναγιώτης Β., Ψυχογιός Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
16
από Γιαγλής Γεώργιος, Μίνης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ.Ανάπτυξης Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2002-2006...

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Βιομηχανίας...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπ.Ανάπτυξης Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2002-2006...

Συνέδριο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Υπ.Ανάπτυξης ΓΓ Ερευνας και Τεχνολογίας...

Βιβλίο