1
Στοιχεία έκδοσης: 1985
...Υπ.Συγκοινωνιών Δ/νση Οργάνωσης-Νομοθετικού Συντονισμού Γρ.Κωδικοποίησης...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Υπ. Συγκοινωνιών...

Στατιστικές
3
Στοιχεία έκδοσης: 1977
...ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1965
...Υπ. Συγκοινωνιών...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1958
...ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1936
...Ελλάς - Υπ. Συγκοινωνιών - Γεν. Δ/νση Δημοσίων Εργων - Δ/νση Κατασκευών Οδών και Γεφυρών...
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
7
Στοιχεία έκδοσης: 1923
...Υπ.Συγκοινωνιών...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1923
...Υπ.Συγκοινωνιών...

Βιβλίο
9
10
...Υπ.Συγκοινωνιών...

Βιβλίο
11
...Υπ.Συγκοινωνιών...

Βιβλίο
12
...Υπ.Συγκοινωνιών...

Βιβλίο
13
...ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ...

Βιβλίο
14
...Υπ.Συγκοινωνιών Δ/νση Οργάνωσης-Νομοθετικού Συντονισμού Γρ.Κωδικοποίησης...

Βιβλίο
15
...ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ...

Βιβλίο