1
από Παπαδημητρίου Δημήτρης Αρ.
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Υπ. Μακεδονίας-Θράκης...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ. Μακεδονίας-Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Υπ. Μακεδονίας-Θράκης...

Συνέδριο
5
από Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Υπ. Μακεδονίας-Θράκης...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Υπ. Μακεδονίας-Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα