1
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Υπ. Πολιτισμού - ΚΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων...

Βιβλίο
2
από Πουλάκη - Παντερμαλή Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2013
...Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού - ΚΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Υπ.Πολιτισμού - Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρ. Μακεδονίας...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Υπ.Πολιτισμού - Δ/νση Αναστήλωσης Νεωτέρων και σύγχρονων μνημείων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Υπ.Πολιτισμού - Δ/νση Αναστήλωσης Νεωτέρων και σύγχρονων μνημείων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπ.Πολιτισμού - Δ/νση Αναστήλωσης Νεωτέρων και σύγχρονων μνημείων...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
7
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Υπ.Πολιτισμού - Δ/νση Αναστήλωσης Νεωτέρων και σύγχρονων μνημείων...

Ημερίδα
8
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Υπ. Πολιτισμού...

Ημερίδα
9
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπ. Πολιτισμού...

Συνέδριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπ. Πολιτισμού...

Φυλλάδιο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Υπ. Πολιτισμού...

Φυλλάδιο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ. Πολιτισμού - Γεν. Γραματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Πρόγραμμα Μελίνα...

Βιβλίο
14
από Λαζαρίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Υπ. Πολιτισμού - Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων - Δ/νση Δημοσιευμάτων...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Υπ. Πολιτισμού...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Υπ.Πολιτισμού-4η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων...

Επιστημονική συνάντηση
17
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Υπ. Πολιτισμού...

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Υπ. Πολιτισμού...

Συνέδριο