1
από Κομνηνίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΥΠ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δ/νση Χωροταξίας...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Υπ.Συντονισμού - Υπηρ. Περιφερειακής Αναπτύξεως Θράκης...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Υπ. Συντονισμού...

Βιβλίο
4
από Μαριολάκος Ηλίας
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Υπ. Συντονισμού...

Μελέτη
5
από Κομνηνίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...ΥΠ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δ/νση Χωροταξίας...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1982
...Υπ. Συντονισμού - Υπηρ. Χωροταξίας και Περιβάλλοντος - Δ/νση Χωροταξίας...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Υπ. Συντονισμού...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Υπ. Συντονισμού...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Υπ. Συντονισμού...

Βιβλίο
10
από Δωρίκος Στ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Υπ. Συντονισμού...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1981
...Υπ. Συντονισμού...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Υπ. Συντονισμού...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Υπ. Συντονισμού - Υπηρεσία Επιστημονικής Ερεύνης και Τεχνολογίας...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Υπ.Συντονισμού Υπηρ.Περιφερειακής Πολιτικής & Αναπτύξεως Γραφείο Αναπτύξεως Εβρου...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Υπ.Συντονισμού Υπηρ.Περιφερειακής Πολιτικής & Αναπτύξεως Γραφείο Αναπτύξεως Εβρου...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Υπ. Συντονισμού...

Φυλλάδιο
18
από Μυλωνάς Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Υπ. Συντονισμού...

Φυλλάδιο
19
από Βαγιάνος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Υπ. Συντονισμού...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1979
...Υπ. Συντονισμού - Υπηρ. Περιφερειακής Αναπτύξεως Θράκης...

Βιβλίο