2
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Βιβλίο
4

Βιβλίο
5
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Το πλήρες κείμενο

6

Βιβλίο
8
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
9
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
10
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
11
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
13
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Φυλλάδιο
14
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
15
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη, Εμμανουήλ Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Φυλλάδιο
16
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
17
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
19
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
20
από Φεσσά - Εμμανουήλ Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο