1
από Φιλίππου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Οπτικός δίσκος
2
από Φιλίππου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Οπτικός δίσκος
3
από Φιλίππου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
5
από Φιλίππου Κωνσταντίνος
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
6

Βιβλίο
7

Βιβλίο
8

Βιβλίο
9

Φυλλάδιο
10
από Φιλίππου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Φιλίππου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού