1
από Φιλίππου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Οπτικός δίσκος
2
από Φιλίππου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2008

Οπτικός δίσκος
3
από Φιλίππου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1959
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Φιλίππου Κωνσταντίνος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1956
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού