1
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2019

Βιβλίο
3
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 2006

Βιβλίο
5
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Άρθρο περιοδικού
7
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
8
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Φιλιππίδης Δημήτριος....

Βιβλίο
11
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
13
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
14
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Φιλιππίδης Δημήτριος....

Βιβλίο
16
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
17
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
18
από Φιλιππίδης Δημήτριος.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Φιλιππίδης Δημήτριος....

Βιβλίο
20
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο