1

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Φραγκίσκος Αντώνης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Φραγκίσκος Αντώνης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση σεμιναρίου
7
από Φραγκίσκος Αντώνης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
9
από Φραγκίσκος Αντώνης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Φραγκίσκος Αντώνης Ζ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου