1
από Κυδωνιάτης Σόλων Π., Φραγκούλης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1970
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Φραγκούλης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο
3
από Φραγκούλης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1931
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού