2
από Φραντζής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2009

Εισήγηση ημερίδας
5

Μελέτη
9
από Φραντζής Ιωάννης, Κατσανεβάκης Βαγγέλης
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Μελέτη
13
από Φραντζής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
14
από Φραντζής Ιωάννης, Αραμπατζή Ορθοδοξία
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Φραντζής Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Εισήγηση συνεδρίου