1

Βιβλίο
7
από Φραντζεσκάκης Ι.Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

11

Βιβλίο
17
από Φραντζεσκάκης Ι. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
18
από Φραντζεσκάκης Ι. Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού