1
από Ριζά Φ., Φτίκος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Κωστογλούδης Γ., Φτίκος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Κουή Μαρία, Φτίκος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Παρισάκης Γ., Κασελούρη Β., Τσίμας Σ., Φτίκος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
14
από Φτίκος Χ., Καλός Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη