3

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Καρυδάκης Γ., Ανδρίτσος Ν., Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Φυτίκας Μιχ. Δ., Αρβανίτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Φυτίκας Μιχ. Δ., Μαυρογιαννόπουλος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
10

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο