5
8
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Φυτίκας Μιχ. Δ., Αρβανίτης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Φυτίκας Μιχ. Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο