1
Αρχιτέκτονες: Φωτιάδης Μιχάλης, Μασουρίδης Π.
Διεύθυνση: Αθήνα, Κηφισίας (Φιλοθέη)

Κτίριο
2
από Φωτιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Άρθρο περιοδικού
3
Αρχιτέκτονες: Μασουρίδης Π., Φωτιάδης Μιχάλης, Γιαννούση Λ.
Διεύθυνση: Αθήνα, Παπαδιάς και Αδριανού

Κτίριο
5
από Φωτιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Άρθρο περιοδικού
6

Μελέτη
7

Βιβλίο
8
από Φωτιάδης Μιχάλης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1966
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
10
από Φωτιάδης Μιχάλης
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
Αρχιτέκτονας: Φωτιάδης Μιχάλης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ξενίας και Καρτάλη

Κτίριο
12
Αρχιτέκτονας: Φωτιάδης Μιχάλης

Κτίριο