1
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Στήλες Ολυμπίου Διός

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Καυταντζόγλου Λύσσανδρος, Μεταξάς Γεράσιμος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου

Κτίριο
5
Αρχιτέκτονας: Χάνσεν Θεόφιλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Λόφος των Νυμφών

Κτίριο
6
Αρχιτέκτονας: Χάνσεν Θεόφιλος
Διεύθυνση: Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος

Κτίριο
7
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Boulanger Francois-Luis-Florimond, Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου και Ομήρου

Κτίριο
8
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Βουτσινάς
Διεύθυνση: Αθήνα

Κτίριο