1
από Χαλκιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
2
από Χαλκιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Χαλκιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Παπανάνος Γ., Χαλκιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
6
από Γούτσιας Γ., Χαλκιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
8
από Γούτσιας Γ., Χαλκιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Millman Jacob
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Χαλκιάς Χ....

Βιβλίο
12
από Χαλκιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Millman Jacob, Χαλκιάς Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο