1
από Χαραλαμπάκης Νίκος, Παπαμίχος Ευριπίδης
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
5
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
6
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
7
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
8

Βιβλίο
9
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
10
από Παπαϊωάννου Α., Χαραλαμπάκης Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο