1
από Χασιώτης Ν., Καούρης Ι., Συρίμπεης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Δίπλας Σ., Χασιώτης Ν., Τσακιρόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Δίπλας Σ., Χασιώτης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου