1
από Χατζηδάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Το πλήρες κείμενο

7
από Χατζηδάκης Α.Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Διπλωματική Εργασία
11
από Χατζηδάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Χατζηδάκης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας