6
από Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
7
από Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
9

Βιβλίο
10
από Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
12
από Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
13
από Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
15
από Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
16
από Τζίκα-Χατζοπούλου Αλίκη
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο