3
από Χουρμουζιάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Χουρμουζιάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Διπλωματική Εργασία
5
από Χουρμουζιάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
6
από Χουρμουζιάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Λεξικό
7
από Χουρμουζιάδης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
9

Βιβλίο