1
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Χριστοδούλου Π., Αντωνιάδης Α., Ηλιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Μελέτη
5
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
11
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή