1
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Χριστοδούλου Π., Αντωνιάδης Α., Ηλιάδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Μελέτη
3
από Χριστοδούλου Π., Ζάχαρης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
5
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη
7
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
8
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
9
από Καρακαλπάκης Δ., Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Χριστοδούλου Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Διδακτορική Διατριβή