1
από Μαράτου Θ., Ψαριανός Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Άρθρο περιοδικού
4
από Ψαριανός Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Ψαριανός Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού